exemplu de colaborare științifico-tehnică mondială